Popup

Kiegészítő
Rg.Plugins.Popup
 
Hivatkozás
using Rg.Plugins.Popup.Services;
 
Módosítás iOS esetén
- Projekt.iOS > AppDelegate.cs fájlon belül > FinishedLauching() függvény elején
Rg.Plugins.Popup.Popup.Init();
 
Módosítás Android esetén
- Projekt.Android > MainActivity.cs fájlon belül > OnCreate() függvény > base.Oncreate() után
Rg.Plugins.Popup.Popup.Init(this, savedInstanceState);
 
Módosítás Windows esetén
- Projekt.UWP > App.xaml.cs fájlon belül > OnLaunched() függvény > Xamarin.Forms.Forms.Init(e); helyett
Rg.Plugins.Popup.Popup.Init();
Xamarin.Forms.Forms.Init(e, Rg.Plugins.Popup.Popup.GetExtraAssemblies());
 
XAML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<pages:PopupPage
            xmlns:pages="clr-namespace:Rg.Plugins.Popup.Pages;assembly=Rg.Plugins.Popup" 
            xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
            mc:Ignorable="d"
            x:Class="Projekt.Popup">
    <ContentPage.Content>
        <StackLayout VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="Center" WidthRequest="300" HeightRequest="150" BackgroundColor="White">
            <Label Text="Ez egy Popup!" VerticalOptions="CenterAndExpand" HorizontalOptions="CenterAndExpand" />
            <Button Text="Bezárás" x:Name="OnClose" Clicked="OnClose_Clicked" VerticalOptions="End"/>
        </StackLayout>
    </ContentPage.Content>
</pages:PopupPage>
 
C#
using Rg.Plugins.Popup.Pages;
using Rg.Plugins.Popup.Services;
using System;
using Xamarin.Forms.Xaml;
 
namespace Projekt
{
    [XamlCompilation(XamlCompilationOptions.Compile)]
    public partial class Popup : PopupPage
    {
        public Popup()
        {
            InitializeComponent();
           // Itt hajtódnak végre a programok
        }
 
        private async void OnClose_Clicked(object sender, EventArgs e)
        {
            // Popup ablak bezárása
            await PopupNavigation.Instance.PopAsync();
        }
    }
}
 
Popup meghívása
PopupNavigation.Instance.PushAsync(new XXXX());
 
Fizikai vissza gomb lekezelése Android alatt
public override void OnBackPressed()
{
    if (Rg.Plugins.Popup.Popup.SendBackPressed(base.OnBackPressed))
    {
        // Mit történjen akkor, ha van további oldal a popup előzményekben
    }
    else
    {
        // Mit történjen akkor, ha már nincs további oldal a popup előzményekben
    }
}

- Így amíg van popup ablak, addig a popuphoz tartozó navigáción belül fog mozogni, különben pedig a következő navigációban

Mobilos kategóriák: